ConstructionKit

Uvod u ConstructionKit.com u Srbiji

ConstructionKit je vaša adresa za građevinske komplete za poljoprivredne, komercijalne, industrijske i konjičke svrhe. Naši kompleti se mogu sklapati i koristiti kao šupe, ambari, skladišta, komercijalne i industrijske zgrade, skladišta za mašine, garaže i radionice, prostori za skladištenje, hangari za avione, štale, arene za konje ili centri za jahanje.

Naši građevinski kompleti se brzo naručuju, pristupačni su i jednostavno se sklapaju. Osnova svih naših kompleta je čelična konstrukcija sa pocinkovanim krovnim letvama, zajedno sa metalnim ili izolovanim krovom i opcionim oblaganjem zida. Nudimo četiri tipa kompleta koji mogu biti upotpunjeni raznim dodacima. Cene kompleta uključuju kompletne crteže, proračune izgradnje, sidrišta za temelj, kao i telefonsku podršku po potrebi.

Naše komplete možete naći u mnogim zemljama na raznim kontinentima – pogledajte naše reference. Ova stranica je uvod u naš kompletan veb-sajt koji je na engleskom. Možemo vam pomoći i na holandskom ili nemačkom. Pogledajte u nastavku uvodnio video snimak i naš konfigurator da biste videli koja oprema bi bila prikladna za vas!

Prednosti kompanije ConstructionKit jesu preko 50 godina iskustva u matičnoj kompaniji Huisman Gemert. Kvalitet je od najvećeg značaja, a sa iskustvom u proizvodnji preko 15.000 zgrada, mi znamo kako da se postaramo da se sve savršeno spoji. U potpunosti smo sertifikovani i svi naši kompleti su projektovani, proračunati, iscrtani, proizvedeni i sklopljeni u Holandiji.

ConstructionKit nudi mnoge tipove čeličnih građevinskih kompleta, kao što su montažni metalni građevinski kompleti, metalni građevinski kompleti, građevinski kompleti sa čeličnim ramom, čelični građevinski kompleti, skladišni građevinski kompleti, metalni skladišni građevinski kompleti, građevinski kompleti za radionice, metalni kompleti za radionice, komercijalni metalni građevinski kompleti, kompleti za garaže, kompleti za garaže tipa uradi sam, čelični kompleti za garaže, montažni kompleti za garaže, građevinski kompleti za garaže, metalni kompleti za garaže, kompleti za garaže za dvoje kola, kompleti za garaže za troje kola, kompleti za garaže na drvenim stubovima, kompleti za ambare, mali metalni građevinski kompleti, kompleti za male ambare, metalni kompleti za ambare, metalni kompleti za ambare na stubovima, kompleti za ambare na stubovima tipa uradi sam, čelični kompleti za ambare, kompleti za štale za konje, kompleti za štale za konje tipa uradi sam, metalni kompleti za štale za konje, kompleti za konjušnice, kompleti za šupe, metalni kompleti za šupe, čelični kompleti za šupe, građevinski kompleti za samostalno odlaganje stvari i kompleti za šupe za odlaganje stvari.